در حال نمایش 7 نتیجه

نمایش 9 24 36

گلند تک پیچ لوله فلکسی سایز 25 رهفلکس

47,000 تومان

مشخصات گلند دو پیچ لوله فلکسی سایز 25 توس فلکس

 • سایز: 25 میلی متر
 • جنس بدنه: آلومینیوم
 • قطر خارجی: 20 میلی متر
 • قطر داخلی: 25 میلی متر
 • مناسب برای: لوله

گلند دو پیچ لوله فلکسی سایز 11 توس فلکس

10,980 تومان

مشخصات گلند دو پیچ لوله فلکسی سایز 11 توس فلکس

 • سایز: 11 میلی متر
 • جنس بدنه: آلومینیوم
 • قطر خارجی: 20 میلی متر
 • قطر داخلی: 11 میلی متر
 • مناسب برای: لوله
 

گلند دو پیچ لوله فلکسی سایز 13 توس فلکس

11,670 تومان

مشخصات گلند دو پیچ لوله فلکسی سایز 13 توس فلکس

 • سایز: 13 میلی متر
 • جنس بدنه: آلومینیوم
 • قطر خارجی: 20 میلی متر
 • قطر داخلی: 13 میلی متر
 • مناسب برای: لوله
 

گلند دو پیچ لوله فلکسی سایز 16 توس فلکس

13,280 تومان

مشخصات گلند دو پیچ لوله فلکسی سایز 16 توس فلکس

 • سایز: 16 میلی متر
 • جنس بدنه: آلومینیوم
 • قطر خارجی: 20 میلی متر
 • قطر داخلی: 16 میلی متر
 • مناسب برای: لوله

گلند دو پیچ لوله فلکسی سایز 21 توس فلکس

18,650 تومان

مشخصات گلند دو پیچ لوله فلکسی سایز 21 توس فلکس

 • سایز: 21 میلی متر
 • جنس بدنه: آلومینیوم
 • قطر خارجی: 20 میلی متر
 • قطر داخلی: 21 میلی متر
 • مناسب برای: لوله

گلند دو پیچ لوله فلکسی سایز 29 توس فلکس

27,740 تومان

مشخصات گلند دو پیچ لوله فلکسی سایز 29 توس فلکس

 • سایز: 29 میلی متر
 • جنس بدنه: آلومینیوم
 • قطر خارجی: 20 میلی متر
 • قطر داخلی: 29 میلی متر
 • مناسب برای: لوله

گلند دو پیچ لوله فلکسی سایز 36 توس فلکس

73,900 تومان

مشخصات گلند دو پیچ لوله فلکسی سایز 36 توس فلکس

 • سایز: 36 میلی متر
 • جنس بدنه: آلومینیوم
 • قطر خارجی: 20 میلی متر
 • قطر داخلی: 36 میلی متر
 • مناسب برای: لوله