در حال نمایش 12 نتیجه

نمایش 9 24 36

کابل HDMI کی نت 1.5 متری

105,600 تومان

مشخصات کابل HDMI کی نت 1.5 متری

 • نوع کابل: HDMI
 • جنس سوکت: فلز
 • طول کابل: 1.5 متر
 • مناسب برای: انتقال تصویر
  

کابل HDMI کی نت 10 متری

568,800 تومان

مشخصات کابل HDMI کی نت 10 متری

 • نوع کابل: HDMI
 • جنس سوکت: فلز
 • طول کابل: 10 متر
 • مناسب برای: انتقال تصویر
  

کابل HDMI کی نت 15 متری

999,400 تومان

مشخصات کابل HDMI کی نت 15 متری

 • نوع کابل: HDMI
 • جنس سوکت: فلز
 • طول کابل: 15 متر
 • مناسب برای: انتقال تصویر
  

کابل HDMI کی نت 20 متری

تومان

مشخصات کابل HDMI کی نت 20 متری

 • نوع کابل: HDMI
 • جنس سوکت: فلز
 • طول کابل: 20 متر
 • مناسب برای: انتقال تصویر
  

کابل HDMI کی نت 3 متری

163,400 تومان

مشخصات کابل HDMI کی نت 3 متری

 • نوع کابل: HDMI
 • جنس سوکت: فلز
 • طول کابل: 3 متر
 • مناسب برای: انتقال تصویر 
  

کابل HDMI کی نت 5 متری

219,900 تومان

مشخصات کابل HDMI کی نت 5 متری

 • نوع کابل: HDMI
 • جنس سوکت: فلز
 • طول کابل: 5 متر
 • مناسب برای: انتقال تصویر
  

کابل HDMI وی نت 1.5 متری

تومان

مشخصات کابل HDMI وی نت 1.5 متری

 • نوع کابل: HDMI
 • جنس سوکت: فلز
 • طول کابل: 1.5 متر
 • مناسب برای: انتقال تصویر
  

کابل HDMI وی نت 10 متری

تومان

مشخصات کابل HDMI وی نت 10 متری

 • نوع کابل: HDMI
 • جنس سوکت: فلز
 • طول کابل: 10 متر
 • مناسب برای: انتقال تصویر
  

کابل HDMI وی نت 15 متری

تومان

مشخصات کابل HDMI وی نت 15 متری

 • نوع کابل: HDMI
 • جنس سوکت: فلز
 • طول کابل: 15 متر
 • مناسب برای: انتقال تصویر
  

کابل HDMI وی نت 20 متری

تومان

مشخصات کابل HDMI وی نت 20 متری

 • نوع کابل: HDMI
 • جنس سوکت: فلز
 • طول کابل: 20 متر
 • مناسب برای: انتقال تصویر
  

کابل HDMI وی نت 3 متری

تومان

مشخصات کابل HDMI وی نت 3 متری

 • نوع کابل: HDMI
 • جنس سوکت: فلز
 • طول کابل: 3 متر
 • مناسب برای: انتقال تصویر
  

کابل HDMI وی نت 5 متری

تومان

مشخصات کابل HDMI وی نت 5 متری

 • نوع کابل: HDMI
 • جنس سوکت: فلز
 • طول کابل: 5 متر
 • مناسب برای: انتقال تصویر