دوبرنا و پذیرش پروژه

(انجام پروژه های برق و شبکه در شهر های مختلف)

ما می توانیم با در نظر گرفتن شرایط و با ایجاد قرار داد کاملاً قانونی پروژه های شما در زمینه برق و شبکه را در کمترین زمان ممکن با حضور افراد متخصص انجام دهیم. شما می توانید با پرکردن قسمت درخواست پروژه ، کار مورد نظر خود را در زمینه اجرای پروژه های برق و شبکه از ما بخواهید که انجام دهیم.

فرم درخواست پروژه

۰ + ۳ = ?

دوبرنا و استاد کار پروژه

(همکاری و جذب کارشناسان شبکه و برق)

همچنین دوبرنا در نظر دارد که از سراسر کشور و شهر شیراز متخصصین و تکنسین های اجرای پروژه های برق و شبکه را جذب نماید. اگر شما هم یک متخصص و تکنسین اجرایی هستید کافی است فرم مربوط به این قسمت که در زیر آمده است پر نمایید. در اسرع وقت کارشناسان بخش پشتیبانی با شما تماس خواهند گرفت.

ثبت نام تکنسین و کارشناس اجرا

۲ + ۱ = ?